web analytics

Tag Archives: ประวัติประเพณีรดน้ำดำหัว

ประเพณีรดน้ำดำหัวของไทย

ประเพณี รดนำดำหัว

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพบุคคลในครอบครัว และความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต คำค้นหาข่าวนี้ :รดน้ําดําหัวรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ภาพวาดประเพณีไทยประเพณีรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ภาพวาดไทยประเพณีภาพไทยประเพณีรดน้ําดําหัว การ์ตูนประเพณีรดน้ำดำหัวประเพณีไทยพิธีรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่Tweet